Lean

Lean proizvodnja (Lean Production, izvorno Kaizen tehnika) rezultat je analize provedene na institutu Massachusetts Institute of Technology (MIT), koja je izvršena za američku automobilsku industriju, u cilju pronalaženja ključa uspeha japanskih proizvođača.

Taiichi Ohno, direktor u japanskoj kompaniji Toyota prvi je praktično primenio koncepciju  lean proizvodnje. Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Ovako organizovani poslovno-proizvodni sistem preko objedinjavanja tehničko-ekonomskih funkcija omogućava:

– smanjenje vezivanja kapitala,

– smanjenje troškova,

– povećavanje prilagodljivosti novim proizvodima,

– povećavanje ukupnog profita,

– pravovremenu isporuku proizvoda poznatom kupcu.

 

 

Najvažniji instrumenti lean proizvodnje su:

– razvoj i konstrukcija prema zahtevima izrade, montaže, recikliranja i  kontrole,

– proizvođači u potpunosti odgovaraju za vreme i kvalitet proizvoda,

– potpuno poštovanje rokova kod svih saradnika,

– neprekinuti tok materijala s minimalnim skladištima i zalihama,

– pravovremena odluka uraditi sam ili kupiti (make or buy),

– pravovremene informacije s tržišta i

–  pravilna  procena o kapacitetima vlastite proizvodnje.

 

 

Osnovni elementi Lean proizvodnje su ustvari japanske metode i sistemi: JIT, Kanban, TQM, TPM, Kaizen, 5S, Six Sigma, 20 ključeva, itd.