Sertifikati

Sertifikat SE-ERGO

  1. Sertifikat ergonomskog radnog mesta
    Potvrda o  implementiranju ergonomskih principa za poboljšanje procesa i  procedura na radnom mestu.

  1. Sertifikat o učešću na “in house” obuci
    3. Sertifikat o odslušanom seminaru

ERGO-FRIENDLY Certificate

Potvrda o ergonomskom proizvodu ili davaocima usluga (hoteli, restorani, kafići) svuda gde je potreban ergonomski interijer. Sertifikat na engleskom jeziku se dobija nakon analize ergonomskog tima.

ERGO-FRIENDLY member

Read more:
https://internationalergofriendlyblog.wordpress.com/